Påmelding

Online påmelding på deltager.no     Klikk her for påmelding

Kontonummer
for innbetaling ved påmelding er: 1506.54.86013


Hvis du har problemer med å melde dere på så ta kontakt med oss på e-post: jentebolgen@sturla.no eller ring Anne Stunes Isene på mobil: 974 34 216.
Man kan melde på grupper eller individuell deltaker. Følg instruksjonene på siden og du vil motta en kvittering på e-post når påmeldingen er registrert og betalingen bekreftet.

Det er også mulighet for å melde seg på per post. Da sender du navnet ditt, fødselsår og telefon nummer til:
IF Sturla - Friidrett, Anne Stunes Isene, Vestsideveien 72, 3404 Lier

Ønsker du å melde på flere deltakere sender du all informasjon under ett og betaler samlet. Ved betaling er det viktig at kontaktperson er identisk med betaler, så fremt kontaktperson ikke oppgis som referanse ved betaling.

Påmeldingsfrist
10 dager før hvert løp er fristen for å melde seg på, se årets dato på forsiden. Det er allikevel anledning for etteranmelding, både online og på selve løpsdagen, men da er startkontingenten høynet med kr. 50,-.

Henting av startnummer

Blir annonsert når vi kommer nærmere jentebølgen.