Priser


Voksne250
Ungdom u. 18 år100
Medlemmer NKS225Vi har ikke lenger kategorien familie og skoleklasser.

LISENS fra NFIF:
Jentebølgen og Sturla Friidrett er underlagt reglene fra NFIF vedrørende lisens for 2024.
I tillegg til deltageravgiften kommer NFIF lisens på kr. 30,- pr. enkeltstart for løpere f.o.m 13 år. Derfor har den totale startkontingenten økt med kr. 30,- for alle deltagere over 13 år. Utøvere med Helårs-lisens, betaler ikke denne engangslisensen. For mer info/spørsmål gå inn på www.friidrett.no

Kontonumer for innbetaling ved påmelding er: 1506.54.86013